דבר יו"ר העמותה לשוויון חברתי

באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:


שלום רב,

השירות הלאומי האזרחי הינו זכות אזרחית ראשונה במעלה לצעירים בני המגזר הלא היהודי בחברה הישראלית במדינת ישראל ויש בו לאפשר מתן אפשרות  לשוויון הזדמנויות בחברה הישראלית להשתלבותם באופן שוויוני וצודק יותר.

אנו מאמינים כי זכויות אזרחיות נקנות בקבלת חובות אזרחיות ואמונה זו יפה למגזר היהודי והלא יהודי כאחד בחברה הישראלית ולכל אזרח ואזרח במדינה הזכות לשוויון בזכויות האזרחיות בחברה האזרחית במדינת ישראל.
השירות האזרחי לאומי יש בו לתרום הן למתנדב הנתרם באופנים שונים מעצם שרותו והן לחברה הקרובה לו בה מתקיימת פעילותו ההתנדבותית (ברמת המשפחה, הקהילה והיישוב)
השירות הלאומי האזרחי עוסק ופועל בתחומים ובנושאים החשובים ביותר לקהילה במגזר הלא יהודי בחברה הישראלית בתחומי הרווחה החינוך הבריאות התרבות והתעסוקה והוא תורם בעיקר לאוכלוסיות המוחלשות והחסרות בחברה הערבית והלא יהודית. (דרוזית. צ'רקסית, נוצרית ועוד.) תוך שהשירות מתקיים באוירה ערכית משפחתית אישית ומקצועית תוך הזדהות שלמה עם עולם הערכים המבוססים על צדק חברתי נתינה ואחריות חברתית.
השירות הלאומי מקנה למתנדבים יתרונות חומריים (פקדון מענק, מלגות וכו'), אזרחיים, העצמה אישית כישורי חיים ופיתוח האישיות וכושר המנהיגות של המתנדב בקהילה.

העמותה לשוויון הינה עמותה צעירה, דינאמית ומתפתחת. העמותה הרחיבה את היקף פעילותה בשנתיים האחרונות, תוך שהיא משלשת את מספר המתנדבים בה ומרחיבה את היקף תחומי פעילותה בתחומים ונושאים חדשים בחברה הערבית והלא יהודית בישראל.

לעמותה צוות עובדים מקצועי הרואה בעבודתו שליחות חברתית ראשונה במעלה ורובם ככולם הינם בוגרי השירות הלאומי האזרחי בעברם.
אנו מאמינים כי השירות הלאומי האזרחי הינו גשר מחבר ומגשר בין החברה הערבית והלא יהודית לחברה היהודית במדינת ישראל.
כולנו תקווה כי הערכים הניסיון החוויות האישיות וכישורי החיים שאנו מקנים למתנדבים בעמותה לשוויון חברתי ימשיכו לתרום בעתיד בחברה האזרחית הן למתנדב והן לסובבים אותו בכל שלב ושלב בחייו, כסטודנט כעובד כאזרח כהורה וכחבר בקהילה שבה הוא חי.

העמותה לשוויון הייתה חלוצה וראשונה בהבאת רעיון השירות האזרחי למגזר הערבי והלא יהודי והטמעתו בה. מספר המתנדבים מהמגזר הערבי והלא יהודי(נוצרי דרוזי צ'רקסי) המשרתים בשירות הלאומי גדל והולך באופן ניכר משנה לשנה וגידול זה מעיד אלף מונים כי רעיון השירות הלאומי האזרחי הוא רעיון אמיתי, צודק ונכון עד מאוד לחברה הערבית והלא יהודית בישראל.

שירות לאומי אזרחי במגזר הערבי אך לפני שנים מעטות היה נתפש  כחלום שלא רבים האמינו בהתגשמותו הגשמת החלום והחזון של השירות הלאומי האזרחי בכלל ויישומו המוצלח בעמותה לשוויון חברתי בפרט התאפשר תודות לאלה שהאמינו כי אפשר, שתמכו וסייעו להגשמתו המוצלחת בחברה הערבי והלא יהודית.

לאור כך אנו רואים זכות וחובה להודות למנהלת השירות הלאומי ולעומד בראשה מר שר שלום ג'רבי מנכ"ל מנהלת השירות הלאומי ולעובדי המנהלת כל אחד בתחומו הוא, למשרדי הממשלה ולעומדים בראשם על תרומתם ופעילותם לקידום רעיון השירות הלאומי אזרחי בכלל ולכל המתנדבים הרכזים והעובדים וחברי הנהלת העמותה שעשו ועושים להצלחת העמותה ושגשוגה.
 
אנו רואים בעצם השירות המשותף של מתנדבים מוסלמים, דרוזים, נוצרים ויהודים יחדיו זה לצד זה וזה יחד עם זה ערך ראשון במעלה שיש בו חשיבות גדולה ביותר שהוא יחודי לעמותה לשוויון חברתי.                                                                            בכבוד רב ובברכה,

                                                          עאטף קרינאווי – יו"ר העמותה לשוויון חברתי


 
רוצה להתנדב
ניתן למלא את הטופס או להצטרף בטלפון
074-7011707
שאלון הכוון העמותה לשוויון חברתי