חופשות חגים למתנדבי השירות לאומי אזרחי

באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
 
מתנדבי השירות האזרחי - לאומי זכאים, בנוסף לימי החופשה השנתית, להיעדר בימי חגים ומועדים בהתאם לדתם.
מי זכאי
 • ראש השנה (שני ימי החג)
 • יום כיפור
 • חג סוכות (יום אחד)
 • שמחת תורה (יום אחד)
 • פסח (יומיים)
 • יום העצמאות
 • שבועות (יום אחד)
 • צום ט' באב: המתנדבים רשאים להיעדר מהשירות ביום זה, במידה והם צמים. לשם כך, עליהם לחתום על הצהרה מיוחדת ולהעבירה לארגון ההתנדבות.
 • בצום גדליה, י' בטבתתענית אסתר, וי"ז בתמוז - המתנדבים רשאים, במידה והם צמים, להיעדר מחצי יום עבודה. היעדרות של יום מלא במועדים אלו תיחשב כיום חופשה ותיגרע מימי החופשה השנתית.
 • עיד אלאד'חה  (ארבעה ימים)
 • חג הנביא שועייב "יתרו" (ארבעה ימים)
 • חג הנביא אלח'דר "אליהו" (יום אחד)
 • חג הנביא סבלאן (יום אחד)
 • יום העצמאות
רוצה להתנדב
ניתן למלא את הטופס או להצטרף בטלפון
074-7011707
שאלון הכוון העמותה לשוויון חברתי